GYIK

GYIK

Mi a haszonélvezeti jog?

A haszonélvezet olyan személyes szolgalmi jog, ami alapján a haszonélvező a más tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti. A személyes jelleg azt jelenti, hogy a haszonélvezet mindig egy név szerint meghatározott személy (tipikusan egy természetes személy, kivételesen jogi személy) javára szól, ehhez a személyhez van kötve, tehát másra át nem ruházható. A haszonélvezetből folyó jogokat azonban nemcsak maga a haszonélvező gyakorolhatja, hanem e jogok gyakorlását másnak is – ingyenesen vagy visszterhesen – átengedheti. Ellenérték fejében azonban a haszonélvezeti jog gyakorlását csak akkor lehet átengedni, ha a tulajdonos – azonos feltételekkel – a dolog használatára nem tart igényt. Más szóval a tulajdonosnak a dologra előbérleti, előhaszonbérleti joga van. Ha a haszonélvezetből folyó jogokat a haszonélvező egyáltalán nem vagy részben nem gyakorolja, és másnak sem engedi át, ezeket a tulajdonos gyakorolhatja. A tulajdonos személyében beálló változás a haszonélvezeti jogot nem érinti. Korlátlan, vagy örök időkre haszonélvezet nem létesíthető, az csak korlátozott időre és legfeljebb a jogosult élete végéig (“holtig tartó haszonélvezeti jog”) állhat fenn.

Hogyan járunk el, ha haszonélvezeti jog van az ingatlanon?

A haszonélvező birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti az ingatlannak. A haszonélvező általában életének végéig tart a haszonélvezeti joga, de lehet rövidebb időre szóló is, de ez nem általános. Eljárás: Amikor megbízási szerződést kötünk a tulajdonossal, és haszonélvező van az ingatlanra bejegyezve (tulajdoni lapon), abban az esetben köteles a haszonélvező egy nyilatkozatot kitölteni és aláírni. Ez arról szól, hogy tudomása van az ingatlan eladásáról, és le fog mondani a haszonélvezetről, ha létre jön egy adásvételi szerződés. Az adásvételi szerződésen köteles személyesen megjelenni a haszonélvező. Amennyiben ez fizikailag nem működik, akkor egy közjegyzői meghatalmazást kell adnia valakinek, aki képviselni fogja ezen az eseményen. Haszonélvezetről való lemondásnak (törlésnek) külön díj van, amit az ügyvédnek kell majd megfizetni.

Mi a jelzálog?

Anyagi kötelezettség a bank felé, melyet jelzáloghitel felvételénél a bank bejegyeztet a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra a területileg illetékes Földhivatalnál. Az adós használhatja az ingatlant, de ha nem törleszti a hitelét a kölcsönszerződésnek megfelelően, akkor a jelzálogjog alapján a bank értékesítheti a felajánlott ingatlant. A zálogjog abszolút hatályú, azaz mindenkivel szemben hatályos, ha az ingatlan nyilvántartásba bejegyzik.

Mi a foglaló?

A szerződés megkötésének jeléül és biztosítékául átadott pénzösszeg, vagy más dolog. Ha a szerződést teljesítik, a foglalót a szolgáltatás értékébe be kell számítani. A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az átadott foglalót elveszti, illetve a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

Miért dolgoznék ingatlanossal?

Az ingatlan értékesítése teljes körű szakmai felkészülést igényel, valamint egy ilyen folyamat számos gazdasági és jogi területet érint. Megfelelő tudás hiányában komoly adóügyi problémája keletkezhet mind az eladónak, illetve mind a vevőnek. Ezek mellett természetesen nem elhanyagolható szempont a több éves piaci rálátás, valamint a kiterjesztett ügyfélkör megléte, mely jelentősen leegyszerűsíti a Budapest Properties Online értékesíti folyamatait.

Hány %-os szolgáltatási díjat számolnak fel?

A Budapest Properties Online irodái normál esetben 4,5%-os sikerdíjjal dolgoznak. Emellett 4% (kizárólagos) és 5%-os (eseti) szerződésekkel tudjuk segíteni az eladó eladási szándékát. Ezek a díjak tükrözik a Budapest Properties Online tanácsadóinak szaktudását és profizmusát, amivel az ügyfeleinket szolgálják.